Om oss & Dataskyddspolicy

 

OM OSS & DATASKYDDSPOLICY

 

 

Vänligen ursäkta gramatik och språkväxling i texten nedan, detta beror på ngt fel på hemsidans webplats och kommer åtgärdas.

 

Vi som arbetar på BE YO har många års erfarenheter inom våra områden och brinner för vad vi gör.Vi är stolta över vårt kunnande och går regelbundet på nya kurser och utbildningar.

Vårt mål är att alltid ge det lilla extra.

 

Hos oss har du alltid garanti på * behandlingar såväl som produkter. There are a lot of cheaper products online, especially foreign sites have emerged as extreme price pressers.

Googla på en produkt så ser du. Most often there is a reason why they are so cheap. It seems to be good to be true so it's usually so ...

 

Viktigt ha kontroll på ingredienserna!

 

Att köpa hudvård och smink från icke auktoriserade återförsäljare kan medföra risker. You may find pirated copies, old products or ingredients that are not approved in the EU. Kosmetika is used directly on the skin and if you do not control the contents, it may be harmful to health and lead to allergic reactions. Eftersom varorna säljs utanför distributörens ordinarie distribution finns ingen garanti för hur de behandlats. Du vet inte om produkterna har förvarats i en kokthållare eller utsatt för frost. Faktorer som kraftigt försämrar effekten.

 

Vi garanterar att allt vi säljer är äkta, fräscht och att vi har bra priser.

 

Det betyder inte alltid lägst priser, men oftast lägre än i vanliga butiker. För dig som trogen kund har vi dessutom specialerbjudanden och rabatter.

 

 

Jämför oss gärna, det vinner dig på längden.

 

Auktoriserad Hudterapeut Yvonne Lögdal

 

Utbildad på Privatskolan för hudvård och kosmetik -97

 

Har arbetat på Hasseludden Yasuragi, NK, StureBadet, smink för LA PRO, TV 4 ekonomiheterna, TV 8 och drivit AnnaKliniken sedan 2001, namnbyte till BE YO dec-14.

 

Utför brazilvaxningar sedan -99, jobbar resultatriktad och är specialiserad på hudförbättrande ansiktsbehandlingar som akne, reduktion av ärr, anti-ålder och oönskad pigmentering.

 

Medlem i SHR, CIDESCO diplomerad

 

 

 

 

Precis som med kondition och träning så är det sällan genvägar-resultatet kommer av regelbundenhet, engagemang och fortsatt underhåll.

 

* Vi kan naturligtvis inte lova hur mycket resultat du får av din behandling eftersom det finns många individuella faktorer som påverkar, såsom hudkvalitet, underliggande känslighet, hårväxtfaser, arv och miljö samt följa våra hemvårdspraxis. Vi kan däremot göra en uppskattning av förväntat resultat.

 

Precis som med kondition och träning så är det sällan genvägar-resultatet kommer av regelbundenhet, engagemang och fortsatt underhåll.

 

DATASKYDDSPOLICY

 

Du kan själv kontrollera din information hos oss: Logga in på onlinebokningen, välj "Mina uppgifter" fliken och tryck sedan på GDRS i nedre högra hörnet.

 

Behandling av

personuppgifter - information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679 / EG)

 

BE YO AB

är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster

eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är

inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det

Vi kan inte jobba för dig när vi inte kan

säkerställa resultatet av en behandling.

 

Vi behandlar

uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina

intressen och, i förekommande fall, för redovisning och fakturering.

Dessa data bearbetas utifrån att uppgifterna är nödvändiga för att kunna

fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi

fått samtycke från att behandla uppgifterna.

 

Uppgifterna kan

även användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och

Riskhantering. Uppgifterna behandlas i syfte att utveckla och analysera

Verksamheten behandlas på grundval av vårt legitima intresse att utveckla

verksamhet och kommunicera med våra kontakter.

 

Vi kommer inte att

lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i fall då (i) det

särskilt överenskommits mellan BE YO AB och dig, (ii) då det inom ramen

för ett visst uppdrag är nödvändigt för att utnyttja dina rättigheter, (iii)

om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma

myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar

Utomstående tjänstleverantörer som utför uppdrag på vår bekostnad.

 

Personuppgifterna

sparas, under en tid om längst tre år från dagen för erendets slutförande,

eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i

syfte att utveckla, analysera och marknadsföra BE YO AB verksamhet

sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

 

Du har rätt att

kostnadsfritt begära information från BE YO AB om användningen av de

personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ

korrigera eller ta bort information som är felaktig eller begränsa bearbetningen av

sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte

behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av

dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt

möjligt att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du

Är du missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en

tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller

arbetar.

 

Copyright © All Rights Reserved